Caritas-logotyp do prezentacji

PARAFIALNE  KOŁO  CARITAS 

Zespół Charytatywny „Caritas” działający przy naszej parafii to grupa osób świeckich, które dysponując pewną ilością wolnego czasu, chcą spożytkować go pomagając osobom pochodzących z ubogich rodzin wielodzietnych, osobom samotnym, niepełnosprawnym. 

 

Angażują się oni także w zbiórki pieniędzy i darów materialnych, dla dzieci i dorosłych zmagających się z trudną sytuacją życiową.

 

Mottem działalności charytatywnej - są słowa Matki Teresy z Kalkuty:

 

,, Czyń dobro mimo to…”

 

Celem Zespołu Parafialnego jest niesienie pomocy zarówno pojedynczym osobom jak i całym rodzinom. Ogółem z pomocy Caritas korzysta 134 osoby. Oprócz żywności dostarczanej przez Caritas organizujemy też:

 

  • Spotkanie opłatkowe ( w okresie bożonarodzeniowym)
  • Półkolonie (w okresie wakacyjnym i ferii zimowych)
  • Wielkanocna zbiórka (Dar serca od parafian )      
  • Odwiedzanie osób chorych i samotnych

    Działając w duchu wiary i nadziei – dokładamy starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. 

                                                                         

Zwracamy się do wszystkich, którym los osób potrzebujących nie jest obojętny o wsparcie działalności zespołu charytatywnego. Prosimy o przynoszenie środków czystości, pomocy naukowych, zabawek oraz produktów spożywczych z dłuższym terminem ważności.

 

Ofiarowane rzeczy prosimy przynosić i składać w darach podczas każdej Mszy świętej o godzinie 18.00, można pozostawić je również w kruchcie naszego kościoła.

 

Za okazaną bezinteresowna pomoc – składamy BÓG ZAPŁAĆ!

 

I zapewniamy o modlitwie.

 „...wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – mnieście uczynili”

Mt 25,40