NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

28 LISTOPADA 2021

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

 

2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę zbierał Alumn III roku naszego seminarium i są one przeznaczone na nasze Ełckie Seminarium Duchowne.

 

3. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

 

4. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane codziennie o godz. 8.00. Dla dzieci i młodzieży będą roraty we wtorki i czwartki o godz. 16.30. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana. Postarajmy się wraz z Maryją oczekiwać na przyjście Pana. Tegoroczne Roraty będą cyklem spotkań z Maryją i Jezusem w „Drodze do Betlejem”.

 

5. W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W naszej wspólnocie będą one miały miejsce od przyszłej niedzieli do wtorku włącznie a wygłosi je Ks. Marek Gutowski student UKSW w Warszawie. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W poniedziałek i we wtorek będzie można skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania. Za tydzień w niedzielę spowiedź będzie tylko w nadzwyczajnych przypadkach w zakrystii. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. Zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana.

 

6.  Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Od dziś będą one sprzedawane w zakrystii pod chórem. Minimalna ofiara to 20 zł. Także pod chórem można nabywać opłatki na stół wigilijny. Ofiara dobrowolna. Po analizie sytuacji epidemicznej w naszym mieście i kraju postanowiliśmy zrezygnować w roznoszenia opłatków po domach, by nie narażać na zarażenie was i siebie. Opłatki oprócz zakrystii będzie można w ciągu tygodnia nabywać w kancelarii parafialnej i na plebanii.

    

7. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

- w czwartek modlić się będziemy o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania o godz. 18.00;

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 7.30 z rana i 17.00 po południu. Odwiedziny chorych ze względu na epidemię na zaproszenie telefoniczne lub w zakrystii lub kancelarii do czwartku.

- w sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 18.00.

 

8. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ofiary składane do puszek po Mszy św. w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na ten cel.